Vedran i Mirjana

Zdravlje Jetre

Jetra je centralna jedinica imunog sistema i glavni nosioc svih funkcija organizma.

Upute i savjeti za očuvanje zdravlja jetre.

Specialnosti

Iskustvo je na našoj strani

”Naše iskustvo sa prirodnim liječenjem počinje još prije 1987. godine, od kada smo u bivšoj Jugoslaviji zajedno  Dr. Enesom Hasanagićem, upravljali proizvodnjom, i lancem 14 biljnih apoteka “Dr. Hasanagic”. Kroz radno iskustvo i završene škole upoznati smo sa širokim dijapazonom zdravstvenih problema, ali naše uže specialnosti su bolesti jetre, infekcije urinarnog trakta i problemi kože.”

Obrazovanje i istraživački rad

“Kroz istraživački rad i studije, pored herbalistike, detaljnije smo upoznati i sa: ortomolekularnim terapijama, imunologijom, psihoneuroimunologijom. Poznajemo načine pojačavanja snage imunog sistema i životne energije pravilnim izborom i pripremom hrane, meditacijama, vježbama disanja, te suzbijanju posljedica hepatitisa, ciroze, masne jetre, stresa...

Prikupljeno znanje
Internacionalno priznati

Proizvodi i terapije

“Mnogi proizvodi koje smo razvili, su odobreni od Ministarstva Zdravlja Kanade i mogu se nabaviti u kanadskim, američkim i evropskim apotekama i mnogim prodavnicama zdrave hrane i suplemenata. Mi testramo, primjenjujemo i  koristimo sve ono šta predlažemo i osobama koje traže našu pomoć. Praksa kojom se bavimo primjenjena je pored naših pacijenata, na nama samima, našoj dijeci, familiji, prijateljima.

Mirjana i Vedran Hasanagić, doktori alternativen medicine

Vedran i Mirjana

U Kanadi smo na “Akademiji za prirodno liječenje” (Canadian Academy of Natural Healing), stekli diplome aromaterapeuta. Sertifikovani smo od “Kanadskog ispitivačkog tijela za alternativnu medicinu” (Canadian Examining Board for Alternative Medicine). Završili, Akademiju prirodne medicine u Kalkuti (Indian Academy of Natural Medicine) i dobili titulu doktora herbalistike (MD.AM). Specializovani smo za bolesti i oporavk bolesne jetre. Više naših proizvoda je odobreno od Ministarstva Zdravlja Kanade i može se nabaviti širom svijeta. >> Kompletnija biografija <<

Više od 220.000 ljudi prati naše priloge o jetri i zdravlju.

Ako smatrate naše priloge korisnim, bilo bi nam drago da ih podijelite na mrežama.